Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych Łomża

Murki oporowe czołowe płaskie

do rur betonowych o śr. 300, 400, 500, 600 mm